АДВОКАТ
ЗОЯ ЙОРДАНОВА
ЮРИДИЧЕСКИ
УСЛУГИ


Полезни връзки и партньори

 
 
     
 

Цени за правно обслужване

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред българските съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2016г.)

Минималните адвокатски възнаграждения не могат да бъдат по-малки от тези посочени в Наредбата.

Всеки има право на правна защита, но за съжаление не всеки може да си я позволи, поради материални затруднения, затова безплатна правна помощ се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

За юридическите лица предлагаме абонаментно обслужване, което представлява постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на клиента. Установяването на условията за обслужване се извършва по договаряне между страните, като се отчитат предполагаемият и реалният обем на осъществената правна помощ.paragraph break

Нагоре

 
     

 
 
Copyright © 2022 Адвокат Зоя Йорданова.
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design